ESEMÉNYNAPTÁR


SZEPT

28

  ETK-Eduvital oktatás 17. félév
SE Egészségtudományi Kar + online
16:30

OKT

5

  ETK-Eduvital oktatás 17. félév
SE Egészségtudományi Kar + online
16:30

NOV

16

  ETK-Eduvital oktatás 17. félév
SE Egészségtudományi Kar + online
16:30

További események...

 

Támogasson minket!


Adója 1%-ával Ön is támogathatja
az EDUVITAL tevékenységét!

Alapítványunk adószáma: 18732168-1-42

Köszönjük!

 


 

Oldalainkat 91 vendég és 0 tag böngészi


A Sokszínű egészségtudatosság c. könyvről írták

 

mta.hu

Tanulható egészség – testi és lelki egészségnevelés 25 fejezetben

Hogyan kerül egyazon könyvbe a bohócdoktorok nyújtotta élmény és az evészavarok problematikája? Miért foglalkozik egy könyv egyszerre a szexualitás kérdéseivel és az élethelyzeti stressz leküzdésével, azaz a kiégés elleni harccal? Miképp vállalkozhat ugyanaz a kötet a védőoltásokkal kapcsolatos alapvető információk és az óvodai mesék lélekfejlesztő hatásainak bemutatására? Mindez kiderül a Sokszínű egészségtudatosság – Értsd, csináld, szeresd! című, nemrég megjelent tanulmánykötetből.

„Az egészség tanulható, a tudatos egészségnevelést már kora gyermekkorban el kell kezdeni, azonban sohasem késő változtatni életmódunkon, hiszen a táplálkozással, a mozgással, a stressz kezelésével komoly javulás érhető el” — vallja a könyv szerkesztője és szerzőtársa, Falus András, az MTA rendes tagja. A Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára a 2012-ben elhunyt Kopp Máriával, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egykori tudományos igazgatóhelyettesével hozta létre az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaságot.

„Előadásainkon, tanfolyamainkon, programjainkon az első pillanattól fogva igyekszünk komplex testi és lelki egészségnevelést folytatni. Ez a komplexitás tükröződik most megjelent könyvünkben is‟ — hangsúlyozta Falus András, aki bátor vállalkozásnak nevezte a kötetet, hiszen — mint mondta — a maga sokszínűségében kísérli meg bemutatni testünk-lelkünk működését, valamint biológiai, társadalmi és információs környezetünket. „Egyaránt foglalkozik egészségbiológiai tudnivalókkal, jogi, szociológiai, pszichológiai, pszichiátriai, esztétikai kérdésekkel, hiszen az egészség egyenlő az egész-séggel" — vázolta a 2012-ben indult program, valamint a kötet koncepcióját a Széchenyi-díjas genetikus.

A sokszínű egészségtudatosság bemutatására sokszínű szerzőgárda vállalkozott. Tagjai között orvosok és pszichológusok, biológusok és szociológusok, óvoda- és iskolai pedagógusok, jogászok, lelkészek és újságírók egyaránt megtalálhatók.

A könyv előszavát Losonczi Ágnes írta. „Át- és megvilágítja az emberi élet külső és belső tereit, az egyénnek magához és másokhoz fűződő viszonyait, sérülékenységének kockázatait. Ügyel a tennivalókra, ahogy a tudásra, a belső erőre, a cselekvés módjaira és a beavatkozás segítő eszközeire. A könyv nemcsak a bajok felismerésében segít, hanem eszközt is kínál azok megelőzéséhez és elhárításához" — írja ajánlásában az iskolateremtő szociológus.

A kötet 25 fejezete öt nagyobb téma köré csoportosul. Az egészségbiológia blokk kilenc fejezete az alapvető egészségnevelési témákkal foglalkozik. Falus András a genetika és epigenetika viszonyát taglalja, bemutatva, hogy a környezeti hatások miként befolyásolják az egyes gének „megszólalását", felerősítve, avagy lecsendesítve „hangjukat". Az akadémikus foglalkozik az epigenetikai hatások molekuláris „lenyomataival", fiziológiájával, pszichofiziológiájával, és kitér a jövőt jelentő személyre szabott orvoslásra is.

Az egészségbiológiai blokk szerzőgárdája egyebek mellett figyelmeztet, hogy a helytelen táplálkozás és a nem megfelelő életmód számos civilizációs betegség kialakulásában játszik központi szerepet, amelyek a fejlett országokban a halálokok 70 százalékáért felelősek. Bemutatják „mindennapi mérgeinket", foglalkoznak a szűrővizsgálatokkal, a mozgás és a folyamatos gerincvédelem fontosságával. Ismertetik az alvás és az egészség összefüggéseit, hiszen a rendszeres alváshiány növeli például az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség, továbbá a depresszió kockázatát, egyben kitérnek az alvásjavító praktikákra is. Szó esik az agresszióról, zaklatásról, erőszakról, emberkereskedelemről, emellett a szerzők bemutatják, hogy a kórokozók és a védőoltások miként hatnak az immunrendszerünkre. Összefoglalják a gyermekgyógyászati alapismereteket, valamint megvilágítják az őssejtterápia jelenét és jövőjét.

A „Jog és szociológia az egészség tükrében" című blokkban a betegjogok ismertetése mellett bemutatják a társas kapcsolatok és a bizalom egészségszociológiai megközelítéseit. Szó esik a társadalmi tőkéről és az egyéni kapcsolathálózat sajátosságairól, a családról mint elsődleges szocializációs közösségről, valamint a néma „pestisről", a magányról. A szerzők foglalkoznak az asszimilációval, a multikulturalizmussal, valamint a magyarországi roma kisebbség helyzetével és az életkörülményeit befolyásoló tényezőkkel. „Kiemelt kérdés a kisebbségekhez való viszony, a másság tiszteletben tartása, elfogadása" — emelte kiFalus András.

A könyv harmadik, „Pszichológia, pszichiátria és egészség" című nagy egysége olyan izgalmas kérdéseket tárgyal, mint a szenvedélybetegségek, a kiégés, a stressz, de szó esik az evészavarokról, a krízisek, a lelki traumák kezeléséről és a gyerekközösségen belüli kortársbántalmazás jelenségéről is.

Az „Esztétikai nevelés és az egészséges személyiség" című blokk a könyv talán legsokrétűbb része, hiszen egyes fejezetei a közösségi zenélés és éneklés hatásai mellett óvodai rajzok elemzésével, a gyermekkönyvek illusztrációival és a bohócdoktorok tevékenységével, lehetőségeivel egyaránt foglalkoznak.

A „Hogyan beszéljünk az egészségről?" című blokk egyik fejezete az egészségkommunikáció, az ismeretterjesztés mai megoldásait tárja fel, míg a másik a kortársoktatás új perspektíváit vázolja egy most induló, nemzetközi oktatási trend bemutatásával.

„A kisgyermekkortól folytatott sokszínű egészségnevelés mint tudatos és tervezett epigenetikai hatás, saját testünk, valamint biológiai, társadalmi és információs környezetünk megismerése döntő fontosságú a jelenkori és a jövőbeli magyar társadalom egészsége, életminősége szempontjából" — indokolta a könyv szükségességét Falus András.

A Springmed Kiadó gondozásában megjelent kötetet az elnyert támogatásoknak köszönhetően térítésmentesen terjesztik a védőnői hálózatban, valamint a pedagógus- és óvónőképzésben.

Forrás: mta.hu

 ZETApress

Egészség az Akadémián

Ma délután 14 órakor került sor a SpringMed Kiadó gondozásában megjelent Sokszínű egészségtudatosság – Értsd! Csináld! Szeresd!című sokszerzős könyv fogadással egybekötött sajtóbemutatójára a Széchenyi István téri MTA Székház -1. szintjén, a Krúdy-teremben.

Az eseményen Dr. Széll Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora, Dr. Falus András akadémikus, a könyv szerkesztője, Melicher Dóra, azEduVital ügyvezetője, a könyv társszerkesztője, Dr. Böszörményi Nagy Klára tüdőgyógyász, a SpringMed Kiadó vezetője, Dr. Losonczi Ágnes szociológus, az előszó írója, Dr. Kissné Dr. Horváth Ildikó tüdőgyógyász, a könyv lektora és a több tucat szerző zöme is megjelent. A könyv öt részében 25 fejezetet találunk, s néhány dolgozat 2-3-4 szerző közös munkája.

Különleges korban élünk, a társadalomtudományok (pszichológia, szociológia, pedagógia, ideértve a művészeti nevelést is) és az experimentális-orvos-biológiai természettudományok sosem voltak még ilyen mértékben egymásra hatók, egymáshoz ennyire közeliek. E könyv szerzői is a sokszínű egészségnevelést, mint tudatos életmód- és tervezett epigenetikai hatást, a tudás közérthető terjesztését a jelen és jövőbeni magyar társadalom egészsége, életminősége szempontjából döntő fontosságúnak tartják.

A néhai Kopp Mária professzor asszonnyal együtt, 2012 elején létrehozott EduVital Nonprofit Egészségnevelési Társaság a tudás közérthető terjesztését tűzte ki elsődleges céljául. E céllal az a szándéka, hogy testünk-lelkünk működését és a biológiai, társadalmi és információs környezetünket megismerjük, annak sokszínűségével találkozzunk egy köteten belül. Ha ezt a célt elértük, akkor nemcsak megértjük az egészséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, hanem azokat meg is szeretjük. Ezért lett mottónk is: Értsd! Csináld! Szeresd! – olvasható a 304 oldalas könyv hátsó borítóján.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) és az Emberi Erőforrás Minisztériuma (EMMI) támogatta. Egyelőre 1500 példányban jelent meg, melyet ingyen adnak az egészségüggyel, egészségneveléssel foglalkozó szakembereknek. Későbbre várható utánnyomása, hogy a könyvpiacra is bekerülhessen a remekül kivitelezett ismeretterjesztő kiadvány, de addig is elérhetővé teszik az interneten.

Megjelent: zetapress.hu

 ma.hu

Tanulmánykötet jelent meg a testi-lelki egészség megőrzéséről

 

A könyvet 33 szerző jegyzi, akik között orvosok és pszichológusok, biológusok és szociológusok, óvoda- és iskolai pedagógusok, jogászok, lelkészek és újságírók egyaránt megtalálhatók.


A testi-lelki egészség megőrzésének legfontosabb tudnivalóit foglalja össze huszonöt fejezetben a Sokszínű egészségtudatosság - Értsd, csináld, szeresd! című tanulmánykötet, amelyet pénteken mutattak be a Magyar Tudományos Akadémián (MTA). 

A könyvet 33 szerző jegyzi, akik között orvosok és pszichológusok, biológusok és szociológusok, óvoda- és iskolai pedagógusok, jogászok, lelkészek és újságírók egyaránt megtalálhatók. 

A kötet huszonöt fejezete öt nagyobb téma köré csoportosul: az egészségbiológiai blokk alapvetően egészségnevelési témákkal, a jog és szociológia elsősorban a betegjogok ismertetésével, a pszichológiai rész többek között szenvedélybetegségekkel és lelki traumákkal foglalkozik, de külön fejezet szól az esztétikai nevelésről és az egészséges személyiségről, valamint az egészségkommunikációról is. 

"Ebben a könyvben a harminchárom szerző színvonala az, ami a biztosítékot adja, hogy ez egy nagyon teljes, mély és izgalmas kötet" - jellemezte a munkát Falus András, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egyetemi tanára, a könyv szerkesztője. 

A Széchenyi-díjas genetikus úgy véli, hogy az egészség tanulható, és a tudatos egészségnevelést már kora gyermekkorban el kell kezdeni, mindemellett sohasem késő változtatni a megszokott életmódon, hiszen a táplálkozással, a mozgással, a stressz kezelésével komoly eredmény érhető el az egészségjavulásban. 

Az egészségbiológiai blokkban a szerzőgárda figyelmezteti az olvasót a helytelen táplálkozás és a nem megfelelő életmód veszélyeire, foglalkozik a szűrővizsgálatokkal, valamint a mozgás és a folyamatos gerincvédelem fontosságával is az alvás egészséget befolyásoló hatásai mellett. 

A Jog és szociológia az egészség tükrében című blokkban a betegjogok ismertetése mellett a szerzők bemutatják a társas kapcsolatok és a bizalom egészségszociológiai megközelítéseit, de szó esik itt a társadalmi tőkéről és az egyéni kapcsolathálózat sajátosságairól, a családról mint elsődleges szocializációs közösségről, de a multikulturalizmusról, valamint a magyarországi roma kisebbség helyzetét és életkörülményeit befolyásoló tényezőkről is. 

A könyv harmadik fejezete olyan kérdéseket tárgyal, mint a szenvedélybetegségek, a kiégés, a stressz, de lehet olvasni benne az evészavarokról, a krízisek, a lelki traumák kezeléséről és a gyerekközösségen belüli kortársbántalmazás jelenségéről is. 

Az Esztétikai nevelés és az egészséges személyiség című rész a közösségi zenélés és éneklés hatásai mellett óvodai rajzok elemzésével, a gyermekkönyvek illusztrációival és a bohócdoktorok tevékenységével, lehetőségeivel egyaránt foglalkozik. 

A Hogyan beszéljünk az egészségről című egység egyik fejezete az egészségkommunikáció, az ismeretterjesztés mai megoldásait tárja fel, míg a másik a kortársoktatás új perspektíváit vázolja egy most induló, nemzetközi oktatási trend bemutatásával.

A Springmed Kiadó gondozásában megjelent kötetet az elnyert támogatásoknak köszönhetően térítésmentesen terjesztik a védőnői hálózatban, valamint a pedagógus- és óvónőképzésben.

(Forrás: MTI)

Megjelent: ma.hu

 Az MTI hír megjelent még a következő oldalakon:

informed.hu

elitmed.hu

webradio.hu

hir.ma

OSense O-Sense